2. SEMÀNTICA (extractes)

Sobrenoms creats a partir d'un nom de ....

 

ANIMALS (extractes)

mamífers

2.1.1.5. Caprins

EL BOC (177), EL BOC (173), EL BOC (28), LA BOC (179), EL CABRA (221), EN CABRA (262), EN CABRA (264), LA CABRA (58), LA CABRA (234), LA CABRA (79), LA CABRA (323), LA CABRA (177), LA CABRA (31), LA CABRA (171), LA CABRA BOJA (380), LA CABRA SALTAIRE (41), CABRES (JOAN DE LES) (140), LES CABRES (326), CABRETA (36), LA CABRETA (209), LES CABRETES (246), LA CABRIDA (55), LA CABRIDA (142), LA CABRIDA (38), CAL CABRIT (338), CAN CABRIT (261), EL CABRIT (55), EL CABRIT (237), EL CABRIT (79), EL CABRIT (141), SALTA CABRITS (50), EN CABROT (58), EN CHÈVRE (58), EN CHÈVRE (45), CHEVRETTE (141), EN CHEVRETTE (55), EN CHEVRETTE (246), EN CREMA CABRES (37), EN BIQUE (221), LA BIQUE (181), EN MATA CABRA (63), EN MATA CABRITS (58), EN XIBETA (246), EN XIBETE (235), LA XIBIDETA (177), EL XIBIT (176), EN XIBIT (51). Xibit = nom afectuós del cabrit.

2.1.1.6. Porc

EN COCHON (JEAN) (53), GARRÍ (27), MATA PORCS (MARIA) (215), MATA PORCS (50), EN MATA PORCS (178), EN PORC (JAUME) (181), EN PORCALLES (51), EL PORCELL (177), LA PORCS (MARIA DELS) (59), CAL PORXAINE (347), EN PEU DE PORC (181), EN TRUJA (JEP) (262), LA TRUJA (51),EN VERRO (PERE) (246), EN VERRO (PERE) (258), EL VERRO (221), EN VERRO (31), CAL VERROT (385).

2.1.1.7. Èquids

EN BOCA D'ASE (27), EN BURRA (MICHEL DE LA) (245), EN BURRA (MIQUEL DE LA) (58), CAL BURRA (397), BURRA BLANCA (JOAN DE LA) (147), LA BURRA BLANCA (183), EN BURRA GRISA (221), CAL BURRET (394), EN BURRO (PAU DEL) (258), CAL BURRO (394), EL BURRO (28), EL BURRO (259), EL BURRO BLANC (395), EN BURROS (JAN DELS) (178), CAL BURROS (RAMON) (402), EL CREVA BURROS (50), ESQUILA BURROS (56), EN MATA BUBRROS (30), EL MATA BURROS (55), EL MATA BURROS (221), EL MATA BURROS (208), EN MATA BURROS (177), EN MATA BURROS (33), EN MATA BURROS (44), EN MATA BURROS (54), EL NEGA BURROS (176), CAN PET DE BURRO (257), EL PET DE BURRO (344), TROSSA BURRO (179), EL XATO (246) (=burro petit).

MATA MATXOS (36), EL MATXET (28), EL MATXET (43), EL MATXO (FELIX DEL) (33), EN MATXO (MARTI) (31), EN MATXO (TOMAS DEL) (177), EL MATXO (209), EL MATXO (177), EL MATXO (181), EL MATXO (262), EN MULA (PERE) (249), EL MULATINOS (394), ELS MULES (246), LE MULET (140), EN MULONFIS (246), CAL RUC (394), EL RUC (55), EL RUC (173), EL RUC (142), EL RUC (146), EL RUC (73), CAL RUQUET (358), EN RUQUET (28), EL CAVALL BLANC (209), EL CAVALL (74), EN CAVALL (245), CHEVAL FUMANT (53), EL CHEVAL (41), EN EUGA (JAN DE L') (246), DOUBLE PONEY (36), EN POULAIN (179), EN TROTA (264).

(...)

Ocells

2.1.2.1. Genèrics

LES AUCELLES (38), ELS GAFA OCELLS (232), EN GAFA OCELLS (58), EN BEC D'AZUR (75), EN BEC SALE (79), EN CUICUI (221), EN NIU (PEP) (264), EL NIU (221), EN NIU (143), L'OCELL (221), L'OCELL (221), L'OCELL (178), L'OCELL (30), L'OCELL (41), L'OCELLOTA (212), EN PIAILLE (177), EN PIALL (243), CAL PIC (397), PIC DOBLE (44), LA PIPIU (MARIE) (56), PIPIU (179), PIPIU (36), EL PIPIU (228), EL PIPIU (221), EL PIPIU (177), EL PIPIU (33), EL PIPIU (41), EL PIPIU (42), EL PIPIU (61), LA PIPIU (246), LA PIPIUS (MARIA) (262), EL PIU (179), EN PIU (51), EN PIU (142), EN PIU (37), EN PIU (243), EN PIU (246), LA PIUA (58), LA PLOMA (142), CAL PLOMETA (358),LA TIC TIC (MARIA) (177), TIC TIC SALTAMARGES (181), EN TITIT (77), CA LA TITIU (398), EL TITIU (27), LA XIUA (55), EN XIUXINA (264),

2.1.2.2. Ocells aquàtics i marins

LA BÉCASSE (53), EL BERNAT PESCAIRE (259), CORRIOL (140), EN CORRIOL (27),LA FOIGA (46), LA FOTJA (28), EN SARCETA (43), EN GAVINA (27), LA GAVINA (30), EN PÉLICAN (221) (és també el nom d'una dansa francesa), EL COLL DE GRUA (240), EL PERROT (27) pel qual no hem trobat cap referència. A St Llorenç ens varen explicar que es tractava d'un ocell de mar, de bec gros.

Ànecs

CAL BIRO (344), EL BIRO (228), EL BIRO (235), EL BIRO (330), EL BIRO (50), EL BIRO (172), EL BIRO (208), EL BIRO (35), EN BIRO (221), EN BIRO (146), ELS BIROS (36), EL NAS DE BIRO (64), EL CANARD (224), EL CANARD (235), EL CANARD (147), EL CANARD (173), EL CANARD (33), EL CANARD (171), EL CANARD (174), EL CANARD (182), EL CANARD MUT (209), LA CANARDA (142), LA CANARDA (62), EN CANARDE (ROCH DE LA) (27), EL MASCLE DELS CANARDS (58), EL MATA CANARDS (221), EL MATA CANARDS (46), ELS CANARDS (146), LA POTA DE CANARD (34), EN TIROS (79), EL COLL DE TIRÓ (215), TIROL (48), LIRÓ (261), EL LIRÓ (259).

2.1.2.3. De corral

EN VOILAILLE (72), L'OCA (35), L'OCA (35), LA FEMMES AUX OIES (246), L'OIE (27), L'ESCANYA OQUES (27), LA EN PEU D'OCA (63), EN PEU D'OCA (235), EL PIC D'OCA (236), EN PICA L'OCA (238), EL PIOC (209), EL PIOC (31), EL PIOC (28), EL PIOC (30), LA PIOCA (262), EN PLOMA DE PIOC (177), COLL DE PIOC (185).

Els gallinacis

GALL (330), CAL GALL (385), CAL GALL (394), CAL GALL (337), EL GALL (56), EL GALL (209), EL GALL (177), EL GALL (173), EL GALL (172), EL GALL (175), EL GALL (176), EL GALL (181), EL GALL (214), EL GALL (28), EL GALL (47), EL GALL (75), EL GALL (254B), EL GALL (258), EL GALL (261), EL GALL (80), EL GALL (264), EN PICA TERRA (237), EL GALL MAL SANAT (59), LA GALLA (173), EN PEU DE GALL (63), EN GALLÍ (144), CAN GALLINA (267), EN GALLINA (58), EN GALLINA (221), EN GALLINA (177), EN GALLINA (169), EN GALLINA (42), LA GALLINA (141), LA GALLINA (44), LA GALLINA (246), CAL GALLINER (318), EL GALLINER (28), EN GALLINETA (172), EN GALLINETA (249), EL GALLITO (142), EN FERRA GALLINES (235),

La lloca és la gallina que està covant; assenyalem l'expressió "és un sol de lloca" sinònima de "sol de temporal", per significar que si bé fa sol, no trigarà pas a ploure. Afegim encara que per Pasqües, es feien cremar dotze ciris, col.locats en triangle, al cim del qual es trobava "la lloca", el ciri que calia conservar com a ciri pasqual:

CAL CAMILLOQUES (343), LLOCA (JAN DE LA) (50), LLOCA (JEAN DE LA) (174), CAL LLOCA (360), CAL LLOCA (387), LA LLOCA (221), LA LLOCA (46), LA LLOCA (76), LA LLOCA (80), LA LLOCA (246), PALPA LLOQUES (207), EN PALPA LLOQUES (221), EN PALPA LLOQUES (61), EN PENJA LLOQUES (221), EN MATA LLOQUES (43), CAL CREMA LLOCA (343), EL CRESTAT (259), EN CRESTES (246), EN COA LLOQUES (181), EN COAIRE (VICENC EL) (54), EL COALL (46), TRUCA LLOQUES (378), L'ESCANYA LLOQUES (31), EN MATA GALLINES (146), EN MATA GALLS (66), EN CORRE CORRE (259), CAL CORRE (349), EL POLLASTRE (209), EL POLLASTRE (27), EN ROBA GALLINES (58), EN ROBA GALLINES (56), EN ROBA GALLINES (323), EN PLOMA LLOQUES (49), LA PLOMA LLOQUES (235), EL POLLASTRE (171), EL POLLASTRE (178), CAL POLLET (349), CAL POLLET (354), ELS POLLETS (37), EN POTA DE GALL (177), EN POTA DE GALLINA (177), POULE BLANCHE (36), LA POULE BLANCHE (50), POULE (27), EL POULET (34), CA LA POUPOULE (264), LA POUPOULE (177), ELS POUSSINS (67), EN ROBA GALLINES (27), EN ROBA GALLINES (254B), EN ROBA GALLINES (246), CAL CAPÓ (351), EL CAPÓ (232), EL CAPÓ(31), EL CAPÓ (141), EL CAPÓ (171), EL CAPÓ (182), EL CAPÓ (80), EN CAPÓ (179), CAPONS (PEP DE) (172).

2.1.2.5. Colúmbids

CAL COLOM (384), EL COLOM (56), EL COLOM (220), EL COLOM (237), EL COLOM (79), EL COLOM (221), EL COLOM (147), EL COLOM (33), EL COLOM (51), EL COLOM (144), EL COLOM (176), EL COLOM (37), EL COLOM (262), CA LA COLOMA (393), LA COLOMA (325), LA COLOMA (142), LA COLOMA (30), LA COLOMA (254), CAL COLOMARET (384), LA COLOMBE (246), LES COLOMBES (58), LA COLOMBIERE (28), CAL COLOMER (384), CAL COLOMER (388B), CAL COLOMER (267), CAN COLOMER (217), LES COLOMES (235), LA COLOMETA (221), LA COLOMETA (323), LA COLOMETA (42), COLOMS (JACQUES DELS ) (221), EN TOURTERELLE (63), LA TOURTERELLE (235), CAL XIXELL (359), EL XIXELL (169), EL XIXELL (170), EN XIXARELL (173).

' Xixell ' Pigeon ramier a Bao, i "com a malnom d'algú que té cabells grisos", DELCL. El RAPPO assenyala 19 recurrències a Perpinyà.

Xixell, com a NF, apareix sovint amb una ortografia afrancesada. En aquestes esqueles la família intenta recuperar la forma autòctona.

2.1.2.6. Passeriformes

EL MOIXÓ (321), CAL MOIXONET (394), EN MOIXOTA (147), EL PASSARELL (55), EN PASSARELL (235), CAL PASSERELL (394), CAL PASSERELL (398), EL TORLIT (58) (= estornell), EL TORLIT (34), EL TORLIT (45), ELS TORLITS (38), XINXARRA (173) (=mallerenga) , EN XINXARRA (221), ELS XINXETS (326),

LLAUSETA (27), LLAUSETA (28), EN LLAUSETA (142), EN LLAUSETA (146), EN LLAUSETA (41), LA LLAUSETA (30), LA LLAUSETA (52), EN JIM L'ALOUETTE (185), LA CUA LLADA (27), LA COGULLADA (34), LA CALANDRA (30), EL CALANDRA (177), EN CALANDRA (48), EL CALANDRERO (240), ELS CALANDRES (329), EL COTOFLIU (31) (per cotoliu).

EN CARDINA (ROBERT) (174), CARDINA (36), EL CARDINA (28), EN CARDINA (64), EN CARDINA (209), EN CARDINA (221), EN CARDINA (27), EN CARDINA (183), EN CARDINA (44), EN CARDINA (80), EN CARDINA (267), EN CARDINA (264), EN CARDINELLA (30).

CAN CANARI (257), EL CANARI (55), EL CANARI (51), EL CANARI (244), EL CANARI (74), EL CANARI (246), EL CANARI (258), EL CANARI (259), EN CANARI (264), EN SERIN (336),

PARDAL (36), EL PARDAL (58), EL PARDAL (63), EL PARDAL (336), EL PARDAL (173), EL PARDAL (27), EL PARDAL (140), EL PARDAL (169), EL PARDAL (171), EL PARDAL (28), EL PARDAL (29), EL PARDAL (30), EL PARDAL (34), EL PARDAL (52), EL PARDAL (53), EL PARDAL (74), EL PARDAL (246), EL PARDAL (80), EN PARDAL (264), LA PARDALA (38), EN PARDALERA (210), L'ESPARDALET (59), EL PARDALET (212), EL PARDALET (177), EL PARDALET (176), ELS PARDALS (37), LES PARDALERES (213), EN MATA PARDALS (228),

 

(...)

Peixos

L'ANXOVA (61), L'ARENGADA (58), L'ARENGADA (326), L'ARENGADA (27), L'ARENGADA (59), L'ARENGADA (75), MENJA ARENGADES (27), EN MENJA ARENGADES (143),

"Més val ser cap d'arengada que cua de pagell" diu un refrany al Diccionari de Blanic.

EN BOGA (58), EN BOGA (59), CABOT (49), EL CÀVEC (58) (família de les rajades), CAL CONGRARE (382), EL CONGRE (58), EL CONGRE (55), EL CONGRE (59), LA CONGRETA (55), EL GALL (27) (gall de Sant Pere), EL JOËLL (27), EL JOËLL (30), EN JOËLL (59), LA JOËLLA (179), EL LLÀSTIC (58) (lluerna), LA LISSA (28), L'ANGELA LLISSI (28).

EN JULIANA (56), EN JULIANA (147), EN JULIANA (178), EN JULIANA (244), EN JULIANET (237), EN JULIANOT (186), EN MENJA BACALLÀ (58), EN MENJA MERLUÇA (221), EL MERLUSA MASCLE (319), LA MERLUSETA (221).

(...)

i també crustacis i mol·luscos, insectes, animals fantàstics ... amb mapes de repartició :

exemple :

Paral.lelament hem dibuixat la distribució dels malnoms que fan intervenir qualsevol equid (mapa n°22), o sigui, essencialment animals de bast o de tir com els burros, matxos i rucs.

La repartició és semblant a l'anterior amb dos canvis: els èquids escassegen al Conflent i apareixen en nombre a Cerdanya.

 

 

Per veure la resta de la classificació (comestibles, objectes, personatges...) cal seguir descobrint la tesi !