2.4. OBJECTES                  

2.4.1 EINES

2.4.1.1 DELS OFICIS

EN TIRA L'AGULLA (143), L'AIXADA (27), EN BALANCE (48), CAL BARRINA (360), (264), ONZE BIGOSSOS (172), EN BROUETTE (179),(182), LA MARIA CANA (325), EL CARALL (336), CHALUMEAU (232), EN CISALLES (27), LA CLAUA (246), CLAVETA (36), EL CLAVILLA (394), EN COMETE (209) (marca d'un fil de cotó), LES CORDES (142), EL CORDILL (221), EL CORDO (30), EL CORDON (62),EN CORRETJA (178), EL CRIC (209), (65), EL CRIYON (324) (= llapis).

DECAMETRE (36), LE DOUBLE METRE (345), LA DIDALA (176), JAN DOUILLE (55), LA DRAGA (56), L'ECROU (53), L'ENCLUJA (31), JOSEP D'ESMAGALL (147), L'ESQUELLA (50), (28), JOAN DELS ESQUELLES (178), L'ESQUELLI (221), (28), (38), ELS ESTENILLS (231), EN FICEL·LA (357), (234), (236), (323), (147), (33), (172), (176), (207), (240), (38), (53), (69), (173), (80), (262), (264), (28), EN FILASSE (235).

CAL GABATA (341) ribot llarg, CAN GANSOLA (245), EN GARLOPA (221), LA GLU (140),

LA LLAURA (55), EN LLIMA (27), (177), EN PICA LLIMES (262), LA MAÇA (61), (28), EN MACHINE (224), EN MADRIER (55), CAL MAGALL (351), EL MALL (179), MALLUSSA (27), MANTI(177), EL MANTI (48) Pal amb el qual els llauradors treien la terra que s'agafava a l'aper., EN MANXES (66), JEAN DELS MARTELLS (246), EN MARTEAU (183), EN MEGAPHONE (53), CAL MOLA (399).

EN NINYOLA (69), CAN NIVELLA (261), (262), EN JAN DE NIVELLES (191), EN PALA (183), EL PALET (55), EN PALETA (234), EN MENJA PASTERES (209), LA PEÇA (55), EN PEGA (55), (241), (53), (54), (58), (141), (30), (34), LA PICAROLA (179), (259), EN PIQUIROL (246), EN PICASSA (58), (240), (34), (59), EL PICASSO (177), (33), (143), (183), PICOLO (140), EN PITON (55), EL PODALL (64), (207), (28), (37), LA POINTE (27), LA POMPE (181), (28), POTE COLLE (141), EN PERE DE LA PUNTA (75), EN PUNTA (262), LA MARIA DE LES PUNTES (28), EL PUNXO (259).

EL QUINYOL (140), (181), EN QUINYOLA (234), (183), (45), EN QUINYOLES (50), EL RASCLE (177), (179), CAL RASPA (384), CAL RASPALL (377), JEPE DEL RASTELL (183), EL RASTELLET (50), CAN RIBOT (247), (185), (246), EN RIBOTA (234), LA ROMANETA (177) per pesar, EN SAGASTA (44) (ganivet), CAN SERRA (68), (191), EN SERRES (146), CAL SONALL (356), MIQUEL DE LA SONETA (59), EL SONETA (356), (53).

EL TELLOL (27) part del jou, EN TENALLA (147), LA TINDERELLA (58), (212), EN TINYOLA (241), CAL TRIBANELLA (337), (338), (259), EN TRIBENA (28), (38), (42), EL TRUQUET (337), (318) = esquella, EN TUMBADA (259) = esquella grossa, EL VILABREQUI (34).

2.4.1.2 DELS LLEURES

L'ALAMBIC (28), EL CAVALLET (55), EN GARVILLA (221), EN BARGUILLA (177), EN GARVILLES (222), CAL GARVILO (332), EN GRAVILLA (69), EL GRAVILLALO (342), EN GRAVILLES (27), (51), GRAVILLONA (27), EN GRILL (221) La polisèmia del mot ens convida a la prudència (grill de trumfa, insecte, gravilla...)., EN PALLA VERDA (221), (258), (224), EL PALLA VERDO (246) metàfora habitual per designar la canya de pescar.

2.4.1.3 MALALTIES

EN BEQUILLES (221), (177), EN CANNE CANNE (236), LES CROSSES (28), EN XERINGA (56), EN XIRINGA (55), (185), (258), (246), (74), EN XIRINGUET (336).

2.4.2 OBJECTES DE LA LLAR

2.4.2.1 CUINA

L'AST (169), (143), LA CALDERA (177), EN CALDERO (246), EL CASSEROLA (35), (209), (190), (179), (37), (356), EL CASSET (41), LA CASSETA (207), (28), (226), CAL CASSO (348), (350), (63), (221), (75), EN CASSOLA (212), (65), (213), CASSONA (338), EL CASSOT (33), (27), EL CITRELA (325) citrell, LA COCOTTE MINUTE (209), EN COMIDA (27), EN COQUELA (28), (38), EN CUCOTA (27), (30), CAL MARTI CUINA (257), CAL CULLERA (394), (381), (378), (319), (318), LA LLOSSA (33), EN GIL FREGA L'OLLA (173), EN MARMITA (27), (28), CAL MARMITO (338), (356), LA NAPPE BRUTA (258), L'OLLA (75), (141), (34), (262), LLUIS DE LES OLLES (75), EN TRENCA OLLES (259), CAL PADELLA (395), (381), EN PALILLO (183), EN PANNA (240), (34), (246), LA PANNA (31), (181), (30), EN FREGA PANNES (176), EN LLEPA PANNES (262), EN PANNADA (221), (177), (262), EN PANNOTA (246), EL PEROL (37), PEROLA (240), LA PIELLA (75), LA PLANCHE A PAIN (56), EN TOA TUPINS (262), EN TOPIN (56), LLEPA TUPINS (64), EN TUPINET (324), (37).

2.4.2.2 FREGAR

EN TAPA AIGUERES (221), EN FRANÇOIS BASSI (231), EL BIDET (55), EN FREGA PANNES (176), EN GIL FREGA L'OLLA (173), EN GALLEDA (77), EN LESSIVEUSE (56), EN GUSTE NAP (258) de la marca d'un detergent, "lessive Nap", CAL PELLOT (394), (377), EN PAU PELLOT (246), CA LA PELLOTA (359), EN PELLOTES (171), EL PELLOTET (60), LES PELLOTS (241), LA PELLRACA (182), EN XETA (380), (247), (29), (245), (394)

Xeta per 'aixeta'. Si avui ha desaparegut ("robinet" s'ha imposat) no fa cap dubte que era molt viu fa poc temps. Blanic tradueix "robinet" i "essette" per aixeta.

2.4.2.3 FOC

EN BOUGIE (50), L'HOMME BOUGIE (53), EN MENJA BUGIES (30), EN CANDELA (33), TREPITJA CANDELA (181), EN BUFA CANDELA (183), EN TUDA CANDELES (173), EN JAN DE LA MECHE (62), EL FANAL (31), (208), LA FANOLA (177), EN LAMPETA (177), EN JULES LLUM (177), ELS ESTUDA LLUMS (221), EN TUDA LLUM (222), EN LLUMETA (321), (27) CAN LLUQUETA (235), (261), (258), EL MISTO (359), (381), EL BUFET (55), (208), EL FUEGO (45), (264), EN VISPILLA (27), (33), CAL XISPA (351), L'ETINCELLE (59), LA RAMBALLADA (62), EN FLAMA (27), EL FLAMBEAU (38), CAL FOGUERA (227), EL FOGUET (336), (235), L'ESMORDAIXES (28), MORDAIXES (141), JAUME DE LES ESTENALLES (64), EN GAFES (262), EN GIRA BRASA (56),L'ANTOINE FUM (50).

2.4.2.4 MOBLES

L'ARMOIRE A GLACE (63), LA CADIRA BAIXA (209), (177), (178), MARIA DE LES CADIRES (235), EL CADIRET (232), EL CADIRETA (356), LA CHAISE (221), LA CHAISE LONGUE (221), (177), EL CALAIX (179), EN COMMODE (146), EN CAIXA DE PENDULA (237), EN PENDULA (36), (55), (186), (72), (224).

2.4.2.5 LLIT

LA COIXINERA (356), EN DIGADON (79), EN PALLASSA (181), (246), LA MATA PALLASSA (144), EL PALLASSO (28).

2.4.2.6 COSIR

L'AGULLA DE SARCIR (28), BRIA DE LES ESTISORES (181), CAN GANXET (251), EN GANXO (207), (221) (Un altre sentit és 'presó')

2.4.2.7 ALTRES

EN BIBELOT (55), EL CABIRO (232), (238) (= biga), EN CORTINA (27), L'EMBUT (30), ELS EMBUTS (328), CAL FORRILLO (319), LA FORROLL (171), EL NEN DEL FORROLL (181), EN FRIQUE (237) marca de betum per les sabates, CAN MIRALL (257), EN MASTEGA PANYS (209), LA PEINTURE (31), EN SALTA FINESTRES (56), (27), (48), EL TEULIS (177), EN TRENCA RAJOLES (172), EN VITRALL (221).

2.4.3 VESTITS

2.4.3.1 CAP

EL BARRET BAIX (63), (388), CAL BARRETA (347), EL BARRETET (228), EN BARRETINA (77), (212), (33), (51), (183), (65), (75) EL BARRETINA ROIG (356), LA BARRETINA ROJA (178), EL BARRETO (50), PERE DELS BARRETS (48), EL CALOT (174), EL CAPOT (63), (61), 177), EL CAPUTXO (30), CAL CASQUET (356), EL CASQUETA (28), (27), MARC DE LES CASQUETES (221), EN SENSE CASQUETA (50), EN COFA (176), (28), LA COFA BRUTA (58), LA COFA PLANERA (75), CAL COFES (394), CAL GORRA (356), (335), (336), (44), (262), (59), TOCA LA GORRA (214), CAL GORRALL (391), LA GORRANA (325), EL KEPI (44), CAL MITRA (349), (49), MITRANA (141).

2.4.3.2 COS

EN BERTELLE (174), EN BIKINI (258), CAL BOTO (339), EN BRETELLE (357), (209), (177), (210), EL CAMISOL (335), L'HOME DE LA CAMISA NEGRA (80), EN CHEMISETTE (179) LA DONA DELS QUATRE COTILLONS (75), COEUR CROISE DE PLAYTEX (183), LA REBENTA DAVANTALS (209), EN TRENCA DAVANTALS (337), EN FAIXA (36), (264), LES FAIXES (235), EN FAUX COL (27), (177), (186), FOURRURE (36), ELS SET GILETS (221), CAL GONELLA (349), EL GONET (37), ELS GONETS (329)

Gonella = Gonet : peça de vestir que cobreix el cos fins als peus (DCVB).

EL MANTO (176), EN MARTINGALE (55), EN PELERINE (41), CAN PELLISSE (267), ELS PELLISSES (179), EN PYJAMA (33) CAL SIMARRA (391), CAN VESTIT (214), (221), EL VESTIT DE VELLUT (58), EN XAMARRA (171), (237), (183), EN XAMARRO (147).

2.4.3.3. CAMES I PEUS

L'ESTEVE D'EN BOTA (176), JAN DE LA BOTA (221), JIM LA BOTA (60), EN BOTA (55), (191), (50), (37), ELS BOTES (235), (181), (41), (267), EN BOTTINE (74), EN CALÇA (173), EN CALÇA ROIG (246), EN CALCES (147), LES CALCES CURTES (27), CALCES D'OLI (27), EN CALCES DE BABU (59), EN CALCETES (53), EN TIRA CALCETES (221), EN CREVA GUETES (58), L'ESCARPIN (28), ANGELA/MARIA/JOAN DE L'ESCLOP (28), (65), (177), L'ESCLOP (182), L'ESPARDENYETA (64), CAL FALDILLA (385), CAL FALDILLETA (400), FICEL·LALA GALOTXA (27), (38), LA JUPE (177), EL PATRON DE LES MITGES BLANQUES (58), LES MITGES GROGUES (34), EN PANTALION (147), EN PANTALON (55), (56), (262), EN POTXES (36), (55), (231), (181), (30), (37), (264), EN POTXETA (62), ELS QUATRE POTXES (336), EN SABATA (141), CAL SABATES (394), DOBAR-HI SABATES (50), EN SABATASSES (77), EN SABATOTES (30), EL SABOT (140), EN SEMELLE DE PLOMB (183), TALONET (27), EN TALONETTE (234), EL TRINA ESPARDENYES (337), CAL XINELLA (399).

2.4.3.4 TEXTIL

CAL BORRA (398), CAL BURELL (359), JEPE DE LA LLANA (235), CAL LLANES (402), (388), EN POCA LLANA (35), (181), (30), EN MATA LLANES (58), CAL PERCAL (350), EN PERCALE (172), EL QUISSE (335), EN QUISSES (330), (262) (= borralló de llana), EN SATINETA (259),CAL VELLUT (394), (237), (239), EL VESTIT DE VELLUT (58).

2.4.3.5 ACCESSORIS

EN BEC D'OMBREL·LA (178), CAN PARAIGÜES (248), EN PARAPLUIE (53), EN CHAINE MONTRE (58), EN CRAVATE ROIG (55), EN PERE LLUNETES (183), CAL SEDELLA (267) (= cinta), EL MUNDO (58) (maleta, bagul), EN VALISE (258), (209), EN VETA CRUA (41), EN VETA I FIL (56), EN VETA I FILS (58).

2.4.3.6 VELLS VESTITS

ARNAT (58), CAN DESCALÇ (342), EL GARO (176) és un forat a un vestit, EN POCA LLANA (35), (181), (30), CESO POCA ROBA (230), EN POCA ROBA (173), (181), (48) EN SARCE (246), EL SARCIT (182), LA SARCIDA (45).

2.4.4 EDIFICIS

2.4.4.1 COMERÇ I INDÚSTRIA

MICHEL DE LA BEBETA, (140) Bebeta, havíem pensat que es tractava d'una deformació del francès 'buvette', deguda a la pronunciació pròpia del motejat , però hem trobat en el Blanic, a l'article 'cabaret' la traducció catalana: bebeta.

EN BUVETTE (47), JAN DE LA BANCA (258), LA BANCA (55), (177), CAL BANQUES (338), EL BAZAR (27), EN BODEGA (235), EN BOITE DE NUIT (53), MI DEL CAFE (225), EN BARTISSOL DE LA DESTIL·LERIA (177), ANNA DELS DOCKS (65), PAUL DE L'ENTREPOT (235), EN FARGA (262), CAN FERRERIA (251), EL FILL DE L'INNOVACIÓ (50) L'Innovation, botiga de teixits del nostre avi, a Elna., ANTON/HENRI/ MARIA/ DEL FORN (37), (221), (393), CAL FORN (378),FORNARET (394), L'HOSTAL (221), (241), (251), EL MASTOQUET (174), EL MASTROQUET (328), (175), EL MOLI (335), (68) ANTOINE/FINA DEL MOLI (215), (169), MOLI D'AMUNT (392), MOLI D'AVALL (398), MOLI D'EN JUST (251), MOLI DE BAIX (392), TAXI DEL MOLI DELS CONFETIS (177), CA LA MOLINA (349), (354), EL MOULIN (31), EN PERE DEL MOLINAS (258), EL NIN DE LA COOPE (241), HELENA DE LA SALA (235), ROSA DEL SARAU (33), EN TAVERNA (267), (264), L'ESPANT DE L'USINA (58).

2.4.4.2 HABITACIO I PARTS DE LA CASA

LA BARANA (325), (238), (27), EN BARRACA (326), (241), (262), (259), EN LOI BARRACOT (260), CAL CABANA (380), LES CABANES (74), CAL CABANETA (355), EN CABANYA (264), CAN CABANYO (267), LA CABANYONA (262), CAL CASA BLANCA (399), (27), CASA DE TERRA (209), CASA GROSSA (226), CASA NOVA (378), (360), (336), (335), (267), CASES (331), LOS CASALETS (347), EN CASALOT (142), CAL CASOT (360), (244), (264), EN CHAUMIERE (221), LA CORT LLARGA (399), JAN/JOAN/PEP DE L'ESCALA (61), (147), (240), ROSINA/TERESA DE L'ESCALA (144), (178), L'ESCALA DOBLE (30), L'ESCALO (176), LE GRENIER DE MONTMARTRE (65), HENRI/ PERE DEL MAS (173), (217), CAL MAS (399), CAL MAS BLANC (402), MAS D'AVALL (68), ANDREU DEL MAS DE DALT (50), EL MAS NOU (82), CAL MASET (319), LA MASETA (50), EL MASOT (356), EL PATI (355), PAVILLON (209), JAN/MICHELE DEL PORXO (262), (177), CAL POUET (341), (357) EL SALADOR (267), CAL TERRADA (397), EL TERRAT (145).

2.4.4.3 FORTIFICACIONS

L'ARSENAL (182), PIERRE DE LA CASERNE (59),EL CASTELL (237), (222), CAL MIRALLE (385), (330), CAN MIRANDE (261), VERGES DE LA MURALLA (221), EN MURALLA (177), EL REMPART (27), (147), LA TORRE (382), (177), (384), (402), (392), EN.i TORRE ;(27), (227), (232), (267), CAL TORRES (392), (179) .

2.4.4.4 CONSTRUCCIONS PER ALS ANIMALS

EN CORRAL (264), CAN CORTAL (261), JACQUES DE LA GRANJA (37), TONI DE L'ORRI (262), EL PALLER (221), EL SOLL (36), (191), (35), (177), LA SOLLA (30), CAL SOLLET (343).

2.4.4.5 ALTRES

EN CANTINA (27),(378), EN CASBAH (221), EN CASERIO (231), EN CINEMA (221), LES COULISSES (33), LA DIGA (66), JEP/JOAN/MARIA/TERESA DE LA FONT (240), (62), (356), (225), EN FONT CREMAT (262), EL GRADIN (27), L'HOSPITAL (262), (394), EL PONT (318), (45), EN TUNNEL (221).

2.4.5 RECIPIENTS

2.4.5.1 PER A CONSERVAR EL VI

L'AMPOLLA (31), (141), CAL BARRAL (401), (398), (58), (209), (221), (34), (224), LA BARRALA (53), L'ESCURA BARRALS (75), EL BARRALET (244), CAL BARRALO (349) EL BARRICOT (53), LA BOBONA (172), (185), EN BOMBONNE (186), (232), LA BOMBONETA (209), EN BOTERIN (144), CAL BOTET (394), (234), LA BOTETA (338), EN BOUTEILLE (221), (177), (146), EN PODROS (177), LA TINA (28), TINARETA (27), TONELL (181), EL DOSIL (59), EL DUÏLL (221) , CAN TAP (264), (177).

2.4.5.2 PER A CONSUMIR EL VI

EN BOTA BORRATXES (147), EN CARTAROLA (55), (28), CAN COPA (264), EL GALET (140), (221), CA LA GALETA (79), ANTON DELS GALETS (27), CAL PITXERO (386), EL PORRO (55), (221), EL PORRON (176), ROQUILLO (27) quart de porró, EN XOPINA (36), (380), (221), (246), (377), (54).

2.4.5.3 PER L'AIGUA

EN BROC (339), (262), EN CAÇA BROCS (259), LA CRUCHE (55), EN DORCA (267), EN GARRAFA (58), (146) CAL GOBELLO (348), EN POALS (147), EN TOTA POAL (60) TIMBALE (72), JAN DEL VASSO (173), EL VEIRE (27).

2.4.5.4 PER ALTRES LIQUIDS

EN MASAGRAN (72), EN SIS TASSES (55).

2.4.5.5. AL CAMP

EN DESMANEGA BANASTES (58), EN BIDÓ (177), EL BIDOLIN (61), ELS BIDONS (325), LA GITA BIDONS (56), EL BORRAS (46), EN BORRASSA (226), LA CASSA (62) Mesura per a omplir la "machine d'asperjar".EN CUBELL (27), CAL CUP (349), EN MESURA (146), EL MESURET (144), (41), (43), (221), EL PICOTI (380), (28), EL SAC (74), LA SACA (55), (147), (28), (34), CAL SACA DE PALLA (400), SACA DE TRUMFES (396), EL SARRO (50), LA SARRONA (234), EN SARRONIS (239), SENALLA (27), EL TRULL (221), (37).

2.4.5.6 AL POBLE

EN BOITE (221), EN PERE DE LA CAIXA (248), EN CAIXA (246), (28), (182), (262), ELS CAIXES (394), (330), L'ESCLAFA CAIXES (58), EL CANASTA (38), LES CANASTRES (63), EN PERETA CISTELLA (234), MARIA DELS CORBELLS (356), MIQUEL COSSIS (231), GORBELLS (330), MOTLLO (36), CAL PANISTRA (380), EN PANYER (28), (212), (50), TITUS D'EN PANYERES (33), EN PAPERINES (43)

L'Oncle Jep (Catalanades) va assistir al "Ball de Santa Caterina" i recorda que :"als qu'éren mès gourmands/croumpaben paperines..." de cacauets.

, EN PORTA PLOMA (179), LA TINTERA (238), POUBELLE (36), LA SACOCHE (221), CAL SAFAT (394), SAQUETA (212).

2.4.5.7 PER LA PESCA

EN BERTOL(234), EN SALTA COVES (56), EN SALTI COVETS (55).

2.4.6 MÚSICA

2.4.6.1 INSTRUMENTS

RAMON DE L'ACCORDEON (59), EN BOCA D'ORGUE (221), EN CAMPANA (55), (30), CAMPANET (225), LA CAMPANETA (60), LA MARIE CARILLON (55), CAL CARILLON (380), (246), EL CLAIRON (221), (258), CAL CLARIN (400), (356), EL CLARON (75), (238), (215), (59), LA CLARONA (377), (212), (28), ELS CLARONS (330), CLIQUET (186), EN CLIQUETO (231), LA CORNEMUSE ELECTRONIQUE (36), EN CORNETA (31), (27), EN CRIQUETA (61), EN CRIQUETES (249), LA CUSCURRA (231).

EL FLABIOL (65), EL FLUT (55), CAL GUITARRA (358), LA GUITARRA ZOUM ZOUM (240), EL GUITARRES (394), EL PIANO (147), CAL PIFRE (356), EL PITO (58), EN SERINETA (172), (221), (179), EL TAMBOR (357), (58), (55), (221), (323), (38), TAMBORETA (27), EL TAMBORIS (34), EL TAMBOUR (235), (27), EL TAMBURT (64), EN TENORA (262), CAL TIMBAL (345), EN TROMBONE (235), (178), (262).

LA VERRA (183), CAL VIOLA (386), EN VIOLO (263), CAL VIOLON (354), EN JOSEPET DEL VIOLON GROS (147), XIULET (36), (349), (399), (177), (50), (61), (264), LA XIULETA (329).

2.4.6.2 ALTRES

EL DISQUE (179), EN FARANDOLA (183), EN PAVANA (177), (75), EL PHONOGRAPHE (53), EN SOLFE (221).

2.4.7 JOCS

2.4.7.1 CARTES

L'AS DE BASTOS (207), L'AS DE PIQUES (75), EN FLUSH (181), LA GROGA (46) el 9 d'oros, EN MANILLA (55), (28), EL NAIXO (244) és el jòquer, EL REI DE COPES (207), LA SOTA D'OROS (246), EN SOTA (179), (258).

2.4.7.2 JOGUINES

EN BALDUFA (60), (55), (75), EL CAPOLL (27) cap de baldufa, CAL CASCARINA (349), (38) "billes", EL CASCAVELL (214), PISTRAC (185) jugar a cuit, MARTIN DEL PITXO (44) = baldufa, RODELLA (338) (= diana), EL TRIQUET (174) (pal per jugar a la pilota), EN TRITIS (179), (221), EN TROTINETA (147), EN XANGUES (28).

2.4.7.3 NINOTS

CAL NINARRA (350), EL NINOT (212), (217), (221), (176), (59), (72), (262), LA NINOTA (30), ELS NINOTS (146), CAL PATORRA (44), (349), (319), (318), (38), (173), (213), EN PATORRES (27), LA PATORRILLA (27), LA PATORRIS (28), CAL PATOT (380), (79), (50), (182), EN PATOTA (27), (234), (177), EN PATOTES (144), CAL PATOTS (382), EN REBITLLA PATOTES (246), POPARD (27), POPETA (179), LA POUPEE (75), EL POUPON (179), (186), EN TITELLA (140), (234), (183), (80).

2.4.7.4 ALTRES

LA JOGUETA (59), EN MADRAGALA (323), EN MASCOTTE (172).

2.4.8 ARMES

2.4.8.1 ARMES DE FOC

LA CARABINA (177), LA CARTOUCHE (MARIE) (56), ESCOPETA (JAN DE L') (48), FLINGO (31), EL FLINGO (74), EL FUSIL (246), FUSILL (181), PERDIGO (27), EL PERDIGO (58), PISTOL (27), EL PISTOL (30), EL PISTOL (37), PISTOLA (58), EN PISTOLA (28), EN PISTOLA (34), EN PISTOLA (44), PISTOLET (181), CAL PISTOLET (400), CAL PISTOLET (399), EL PISTOLET (212), EL PISTOLET (209), EL PISTOLET (228), EL PISTOLET (147), EL PISTOLET (75), EN PISTOLET (28), EN PISTOLET (262), EL PISTOLET DEL PI (336), EN PISTOLINA (58), EN PISTOLO (209), EN PLOMA (246), EL POUDRO (55), EL TRABUC (185), EL TRABUC (46), EN TRABUC (258).

2.4.8.2 GUERRES I ARMES DE GUERRA

EN BATALLA (212), EN BATALLA (234), EN BATALLA (147),

EN BATERIES (55), BOMBA (181), CAN BOMBA (264), LA BOMBA (55), LA BOMBA (31), LA BOMBA (173), LA BOMBE (262), EN BOMBES (56), EN CANON (239), EN CANON (207), LA GRANDE BERTA (36) Així havien batejat un canó a la Segona Guerra Mundial., MITRAILLEUSE (MARIE) (181), LA MITRAILLEUSE (31), LA MITRAILLEUSE (215), L'OBUS (27), L'OBUS (27), EL TANK (246), EN TORPILLA (177), EN TORPILLE (236), EL TORPILLEUR (49), EL TORPILLUR (27),

2.4.8.3 Armes blanques

EN PAU ESPASA (235), L'ESPASA (30), L'ESPASA (74), LA FLÊCHE CATALANE (56), CAL FLETXOT (385), EN BUFA DAGUES (262),

2.4.8.4 Armes de puny

EL MATRAC (186), EN PORRA (238), EN PORRA (45),

2.4.8.5 Explosius

EN DINAMITA (55).

2.4.9 Mitjans de transport - vehicles

2.4.9.1 Aire

EN AIR FRANCE (59), L' AVION (170), L' AVION (259), LA CARLINGUE (33),

2.4.9.2 Mar

ANCRE (JAN D') (27), EN BARCA VELLA (59), EL BARCO (224), EN FRAGATA (27), EN GONDOLA (55), LA MAONA (55), EN GIRA BOGUES (60) (bogues = rems), EN GIRA BOGUES (62), LA PINCA (58) (pinco = embarcació, EN POULAINE (59), mascaró de proa (encara vigent a Mallorca; DCVB). Amb el mateix significat trobem al Mistral: Poulèno.

2.4.9.3 Transport terrestre

EN BREAK (221), EN BUS (147), EL CARRO (209), EN CITROËN (31), DESMUNTA CARRIOTS (61), EL PANHARD (35), LA PATACHE (55) és un carro, LA PATACHE (182), EN PEDALA (221), EN PEDALA (207), EN PEDALA (54), EN PEDALA (71), EN PEDALA (258), EN PEDALA (246), LA PEDALA (142), LA PEDALA (61), EN PEUGEOT (221), EN RODA (207), LA RODA (261), CAL RODES (398), TARTANA (36), EN TARTANA (186), VOTURA (181),

2.4.9.4 Altres

EN CARRIL (58), EL VAGON (31), EN FUSÉE (27), METRO (MOISE) (65), EL METRO (61), EL SUBMARÍ (63).

2.4.10 Pedres - rocs

EN CAILLOU (59), EN GITA SORRA (55), CA LA GRAVA (262), LA GRAVA (62), EN TIRA GRAVES (27),

CAN GUIX (249), EL GUIX (27), LA GUIXA (53), GUIXERES (36),

EN LLOSA (267),

LA PEDRA GORDA (59), EN PEDRET (183), EN PEDRET (210), CAL PEIRE (349), CAL PEIRE (381), CAN PEIRE (247), LA PEIRE (140), PEIRÓ (338), CAL PEIRUSSA (350),

EN PENYA (77), LA PENYA (28),

LE RICOCHET (246),

ROCA (EMMANUEL DE LA) (59), ROCA (FELIU DE LA) (212), EN ROCA (PONET DE LA) (213), ROCA (339), CAL ROCA (384), CAL ROCA (396), CAN ROCA (251), LA ROCA (38), CAL ROCALL (399), EL ROCATER (253), LO ROCATER (212), CAN ROQUETA (267), EN SORRA (258), LA MASSA SORRA (34), EN TERMENERA (173), EN TERMENERA (28), TIRA ROCA (35), EN PAU VIOLA (336) Viola = rajola que s'asseca al sol.

2.4.11 Fusta

LA BAGUETA (28),

BOLILLA (141), BOLILLA (181), EN BOLILLA (221), EN BOLILLA (323), EN BOLILLA (177), EN BOLILLA (143), EN BOLILLA (171), EN BOLILLA (172), EN BOLILLA (174), EN BOLILLA (176), EN BOLILLA (183), EN BOLILLA (241), EN BOLILLA (41), EN BOLILLA (45), EN BOLILLA (48), LA BORRILLA (146), (=encenall)

CAL BUSCALL (388B), CAL BUSCALL (398), CAL BUSCALL (337), EL BUSCALL (209), LA BUSCALLA (NANNA) (235),

L'ESTEVENÓ DEL CARBÓ (63), EL CARBÓ (34), LA CARBÓ (37), ELS CARBONS (215),

LA DOGA (185), (duella, dovella de barral)

CAL FAGOT (351), CAL FAGOT (345), EL FAGOT (75),

EN FUSTA (JAN D'EN) (75), EN FUSTA (246), EN FUSTA (249), EN FUSTA (259), LA FUSTA (140),

CAL PAL (381).

2.4.12 Diners

EN BITLLET (58), EN CENTIME (64), LA CINQ SOUS (55), EL DURO (221), EN DUROS (JOAN DELS) (52), EL DUROS (59), L' ESTALVI (75), EN FORTUNA (238), LA FORTUNA (50), EL FRIC (179), EN GURDIOLA (238), EN LINGOT D'OR (79), MAGA PESSETA (174), EN MENJA CENTIMS (177), EN MESADA (249), EN MITJA PESSETA (264), EN PÉCULE (41), EN PESETO (262), PESSETA (36), EN PESSETA (209), EN PESSETA (181), EN PESSETA (264), EN PESSETA (80), EN PESSETA (262), LA PESSETA (30), EN PETITE FORTUNE (38), EN QUINZE SOUS (59), EN RALET (28), EN ROBA CINC SOUS (34), CA L'ANTON DEL SOUET (341), EL TITLLET (394), CAL TRESOR (391), EN VINT I UN DURO (58), LA XOU (71) per sou, ROBA LLUÏSES (27)

Roba Lluïses és un exemple de deonomàstic (Veny, 1997, 26). De l'antropònim Louis >Lluís, (el rei el rostre del qual és gravat a la moneda) passem a l'apel·latiu, la peça.

2.4.13 Productes industrials i comercials

EN BEC DE GAZ (75), EN BUTAGAS (55), EN BUTANE (259), EN CANIQUE (74), EN CANULA (246), EN COURT CIRCUIT (79), PHOSPHATIN (36), EL PISTON (48), EN PISTON (215), EN SISTEMA (209), EN SOUPAPE (79), EL TELEGRAFE (30), EN TURBINE (80), EL XIMIC (53), EN XOLA (177) < gasolina Shell,

LA FACTURA (59), EN FELIX POTIN (53), NEGOCI (212), PATRONAT (331).

2.4.14 Metalls

EN GUILLAUME ACIER (181), L'ALUN (179), EL ZINGO (246),

CAL FERRAGOT (394), LA FERRALLA (27), CA LA FERRALLA (247), EL FERRO (221), EN FERRO VELL (221), EN FIL DE FER BARBELÉ (54), EN ROVILL (MIQUELÓ DE LA) (179), EL ROVILL (221), EL ROVILL (50), EN TOLE (33), EN TRENCA FERRO (58),

EN CADENA (330), EN JANET DE LES CADENES (55).

2.4.15 Cosmos

CAN CEL (264),

L'ÉTOILE (147), EN LLEPA ESTELES (33),

LLUNA (27), LLUNA (182), EN LLUNA (181), LA LLUNA (234), LA LLUNA (28), LA LLUNA (53), EN LLUNOT (27), LUNE (JEAN DE LA) (36), LA LUNE (336), EN LUNES (246), LA MITJA LLUNA (62), CAN PUTS DE LLUNA (249).

2.4.16 Joieria

L'ANELLA (50), EN BIJOU (56), EN BIJOU (336), EN BIJOU (140), EN DIAMANT (178), LA PERLA (55), LA PERLA (221), EL PERLET (58), LA PERLINA (38), EL PERLO (63), EL PERLO (172).

2.4.17 Premsa

L'AGENCE HAVAS (59), L'AGENCE HAVAS (246), EN DÉPÊCHE (209), EL MIDI LIBRE (42), EN PARIS SOIR (44), LA PRESSE ROUGE (33).

2.4.18 Objectes diversos

EN BALTO (179), BARRERA (394), CAL BARRERA (384), CAL BASSOLA (397), CAL BOCINET (382), CA LA BOLA (398), CAN BOLA (260), EN BOLA (33), EN BOLA (53), EN BOLA (60), EN BOLA (246), LA BOLA (55), LA BOLA (177), LA BOMBETA (31), BOULE (36),

EN CANALOT (173), EN CARRER (221), EL CLIQUENYO (246), EL COIN (27), CAL COSETA (397), CAL COURRIER (349), CAL COURRIER (331), EN CREMA LLETRES (58), EN CREMA POBLES (58), EN CREMA TERRES (176), LA CUL DE SAC (246),

L' ECO (141), L' ELASTIC (28), L' ESQUERDILL (63),

EN FANG (246), EN FARDA (JOAN DE LA) (232), CAL FARDETA (381), CAL FARDETA (380), LA FARDO (LISA DEL) (64), EN FEMARRA (63), FEMS (JOSEP DELS) (35), , EN FOURBIS (75), (50),

EN PINTA GÀBIES (246), GALINDAINA (214), LA GALINDAINA (179). GALINDAINA: els sentits divergeixen: adorn o bé romanços segons DCVB; el DECLC menciona l'expressió "córrer la gandaina", sinònima de "vagar". El mateix sobrenom apareix a Blanes (Butlletí SDO, 1994, p126).

EN J3 (27), EN J3 (264),

J3 ( Gi trois) Codi d'una targeta d'alimentació atribuïda als infants de menys de 16 anys i a les dones prenyades, durant les restriccions després de l'ocupació alemanya a França.

EN LISTIQUE (177),

EL MEGOT (177), MENJA TERRA (170), MESCLETA (179), CAL METRAL (349), EL METRE (27), EL METRE (175), EN MISSATGE (58),

PAQUETE (27), EN PAQUETETIS (59), EN PASTARADA (55), CAL PATENTELLA (393), EN PELLS (GALDRICH DE LES) (220), EN PELUIXE (143), ELS PELUIXES (235), EL PELUIXET (44), CAN PENJAROLA (264), EN PERRUCA (MIQUEL DE LA) (59), CAL PERRUCA (351), CAN PERRUCA (262), EN PERRUCA (75), LA PERRUCA (38), CAL PERRUQUE (345), EL PETARD (27), LA PETITE RETAILLE (262), PETROL (35), EL PETROL (394), EL PETROL (50), EL PETROL (31), EN PETROL (56), EN PETROL (61), EN PICA BARRETES (176), EN PICA L'OS (173), EN PICA VIDRE (147), PILULA (170), EL PIN'S (79), EN PIP (264), EN PIPA (JAN DE LA) (64), EN PIPA (JOAN DE LA) (58), EN PIPA (JOAN DE LA) (262), LA PIPA (MARIA) (56), EN PIPA (PERE DE LA) (77), EN PIPA (PERE DE LA) (243), PIPA (RAYMOND DE LA) (28), PIPA (36), CAL PIPA (347), EN PIPA (177), EN PIPA (27), EN PIPA (143), EN PIPA (41), EN PIPA (59), EN PIPA (61), EN PIPA (173), EN PIPA (80), EN PIPA (82), LA PIPA (56), LA PIPA (31), LA PIPALLA (179), EN PIPES (234), EN PIPETA (56), EN PIPETA (181), EN PIPETA (59), EN PIPETIS (30), EN POCA COSETA (183), EL PODRIGALL (214), LA POLS (377), EN PORCELAINE (179), LA PORTRET (ROSA DEL) (61), EN POTO (246), PROCES VERBAUX (185),

EN QUILOMETRE (77),

EN RASTRE (33), EN PARA RATERES (177), CAL RELLO (360), REMINGOLES (334), EN RENGLETES (231), EN RENGLETES (50), EL RESQUILL (172), EL RESQUILL (175), EL RESQUILL (75), EL RETALL (31), RETXA (27),

EN SALTA BARRALLES (50), EN SALTA BARRALLES (52), EN SALTA MARGE (30), EN SALTA MARGES (63), SANS MEDAILLE (34), EN SET HORES (34), EN SIVELLES (27),

EL TERRALL (183) (= terrissa), EN TERRALL (221), EN TERRALL (186), EN TERRALL (71), EN TERRALLA (322), EL TERRENY COMUNAL (177), CAL TERRISSA (339), EN TIJÓ (51) apòcope del nom d'un cigarro, EL TIMBRE (358), TIRET (36), EN TOURE PEAUX (246), EN TRALL (221) = corda, TRALLA (27), EN TRENCA BARRALLES (50), EN TRIALLA (221) = peladures, EN TRIBUNA (141), EN TRILLET (235), CAL TRINXERIA (384), EL TRUC (55), EN TUIRE (257),

EN VIDRE (58), CA LA VIROLA (360) (= coll del pou o bé anella), EN VIROLET (221), EN VIROLETA (260), VIROLLA (181), EN VIROLLA (33), EN VIROLLA (59), LA VIROLLA (259), CAL VORES (380) Vores = el marge (o la "drague" : fer vores = envistar, afalagar per festejar).

 

Si per ara excloem els 177 sobrenoms que hem reservat en la nostra classificació semàntica sota la rúbrica indeterminada 'objectes diversos', i que considerem cada grup semàntic format a partir dels sobrenoms que designen un OBJECTE, ens sobta immediatament com 5 rúbriques sobresallen:

- eines...................................192 - pedra.............................. 39

- objectes de la llar............. 184 - fusta............................... 36

- vestits................................ 178 - diners............................. 35

- edificis............................... 150 - indústria........................ 19

- recipients.......................... 141 - ferro................................ 17

- música............................... 76 - cosmos........................... 15

- jocs...................................... 69 - joies................................. 11

- armes................................. 66 - premsa............................ 6

- vehicles.............................. 42 - diversos........................ 177

Les xifres per si soles demostren el caràcter popular dels sobrenoms i l'arrelament de la gent a l'entorn més proper. Ara bé, necessitem més detalls per caracteritzar millor aquesta societat.

Les eines que serveixen a batejar procedeixen per la major part de dos camps lexicals:

-el treball de pagès, i essencialment el ramat: sonall, tellol, tinderella, truquet, tumbada, esquella, picarol, tots noms de campanes pel bestiar.

- dels artesans del poble: ferrer, peirer, fuster però també sabater, electricista.

Els sobrenoms posen de relleu un altre centre d'interès: la cuina. Els objectes de la llar que són més presents a les llistes serveixen als àpats, preparació o degustació.

Els recipients o les tècniques de cocció hi són tots representats: ast, caldera, casserola, casset, casseta, cassó, cassola, cassot, cocotte-minute, coquela, olla, marmita, panna, padella, tupins.

Estretament lligat a la cuina, i en tot cas al cor de la casa, el foc, el paper del qual és subratllat pels malnoms:

bougie, candela, fanal, fanola, llum, llumeta, lluqueta, misto, bufet, ramballada, esmordaixes, gafes, brases, fum.

La recerca dels sobrenoms és un mitjà per remuntar el temps. El camp semàntic dels vestits ens forneix un guarda-roba dels nostres avant-passats més propers:

Per cobrir el cap, la cofa i la barretina. Una de les més fortes recurrències en aquest domini: al nostre parer, batejaren així els darrers portadors de la còfia tradicional. A damunt de la faixa, la simarra (o xamarra) o la pellissa. Gilet o vestit de vellut.

Als peus esclop i espardenyes per treballar, xinella per la casa.

Presència francesa no negligible, més en els accessoris que no pas en els vestits mateixos: bottine, bretelle, casquette, chaîne-montre, chemisette, cravate, escarpin, faux col, llunetes, pantalon, potxes, semelle de plomb, talonnette.

El punt més interessant, l'evolució dels teixits: borra, burell, llana, percal, satineta, vellut. Alguns no tenen vestits: descalç, poca roba, poca llana i si en tenen en quin estat: garó (forat al vestit), sarcit.

Finalment, una curiositat: una desena de recurrències per 'potxes' (butxaques). Per solucionar l'enigma proposem que es tractava de denunciar els que caminaven amb les mans a les butxaques, gest no gaire apreciat socialment.

Les designacions d'edificis que tornen més sovint són la CASA i el MOLí. "Nos caldrà vendre la casa de Pià i el molí d'Orle" diu el refrany, constatant que es tracta doncs de les dues propietats més comunes. Malgrat tot, si contemplem els camps lexicals, apareix que els comerços (llocs de treball, de compres o de distracció) tenen el màxim de representants: bebeta, banca, bodega, boîte de nuit, cafè, destil·leria, dock, entrepot, farga, ferreria, innovació, forn, hostal, mastroquet, coop, sala, sarau, taverna.

Si bé la mostra de sobrenoms que designen un recipient és molt variada, se'n destaca clarament un àmbit: els recipients que contenen un líquid, particularment el vi. Per conservar-lo i consumir-lo:

- barral, barricot, boterin, botet, foudre (podros) , tina, tonell, dosill, tap.

- borratxa, cartarola, xopina (1/2l), copa, galet, porro, pitxero, roquill.

No dubtem que sigui a la 'mili', al servei militar, que trobaren la inspiració per batejar amb tantes recurrències mitjançant el clarí (12) i el tambor (11). Són els dos instruments més simbòlics de l'armada, de l'exèrcit. La tercera posició l'ocupa 'xiulet' (9). La raó deu provenir del gust de xiular pel carrer, o pel do d'imitació dels crits dels ocells (o encara d'una manca de seny, si creiem la dita: "qui xiula a taula i canta al llit, no té el seny gaire eixerit".)

Hi ha 8 recurrències lligades a l'església (orgue, carilló, campana...) que reflecteixen un aspecte del paper que la institució religiosa podia jugar en el si de la comunitat. Finalment volem assenyalar el poc ressó de la cobla catalana: un flabiol,una tenora, i una verra.

                                                                                    següent

 


Recerca :